Międzynarodowe organizacje potwierdzają szkodliwy wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie i samopoczucie człowieka

Dokumentem dążącym do ograniczenia oddziaływania pola EM na człowieka jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wszystkie państwa członkowskie UE (w tym Polska) były zobowiązane do wdrożenia zasad Dyrektywy PE do 1 lipca 2016 roku. 

Unia Europejska ustala normy pola EM.

Dyrektywa wyznacza wartości Granicznego Poziomu Oddziaływania (GPO) dla pól elektromagnetycznych, określające natężenie indukowanego pola elektrycznego w przedziale częstotliwości od 1 Hz do 3 kHz, na poziomie 1,1 V/m.

Normy te odnoszą się do pola indukowanego wewnątrz ciała człowieka, a ich przekroczenie może wpływać na jego zdrowie i samopoczucie.

Bezpośrednie skutki oddziaływania elektrosmogu na człowieka

Dokument UE określa biofizyczne skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm– są to reakcje ciała pojawiające się w wyniku oddziaływania pól elektromagnetycznych. Wśród wymienionych przez Dyrektywę możliwych reakcji człowieka na pole EM znajdują się:

  • zawroty i bóle głowy
  • mdłości, zaburzenia nastroju
  • przewlekłe zmęczenie
  • bezsenność
  • zakłócenia rytmu serca
  • zakłócenia pracy mięśni
  • zakłócenia pracy mózgu i innych narządów

To tylko kilka z wielu prawdopodobnych konsekwencji oddziaływania pola EM na ludzki organizm.

Dyrektywa wymienia jedynie bezpośrednie skutki narażenia człowieka na pole EM –  wciąż brakuje badań na temat długofalowych skutków oddziaływania elektrosmogu na zdrowie. 

NoEM stanowi odpowiedź na współczesne dążenia do ograniczenia emisji elektrosmogu – jako nowoczesna, ekologiczna farba ekranująca pole elektryczne wpisuje się w europejskie standardy bezpieczeństwa.

G d z i e   k u p i ć ?